Wachttijd voor intake (peildatum 22 januari 2021):

Week 4: vol
Week 5: vol
Week 6: vol
Week 7: vol
Week 8: vol
Week 9: vol
Week 10: vol
Week 11: vol

Mocht u zich willen oriënteren op andere praktijken, dan verwijs ik u naar de website www.ggzhouten.nl, waar alle vrijgevestigde praktijken in Houten te vinden zijn.

U kunt zich ook wenden tot uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

NA ONTVANGST VAN UW BERICHT NEEM IK BINNEN EEN WEEK CONTACT MET U OP.