Wachttijd voor intake (peildatum 15 oktober):

Week 43: praktijk gesloten
Week 44: vol
Week 45: vol
Week 46: vol
Week 47: vol
Week 48: vol
Week 49: vol

Mocht u zich willen oriënteren op andere praktijken, dan verwijs ik u naar de website www.ggzhouten.nl, waar alle vrijgevestigde praktijken in Houten te vinden zijn.

U kunt zich ook wenden tot uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

NA ONTVANGST VAN UW BERICHT NEEM IK BINNEN EEN WEEK CONTACT MET U OP.