Wachttijd voor intake (peildatum 3 mei 2021):

Week 18: vol
Week 19: vol
Week 20: vol
Week 21: vol
Week 22: vol
Week 23: vol
Week 24: vol

Mocht u zich willen oriënteren op andere praktijken, dan verwijs ik u naar de website www.ggzhouten.nl, waar alle vrijgevestigde praktijken in Houten te vinden zijn.

U kunt zich ook wenden tot uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

NA ONTVANGST VAN UW BERICHT NEEM IK BINNEN EEN WEEK CONTACT MET U OP.