Per periode van zes tot acht weken kunt u hieronder zien of er nog ruimte is voor een intakegesprek.

Week 52 – week 1: praktijk gesloten
Periode week 2 tot en met week 8 is vol gepland.

VANAF 10 februari kunt u zich aanmelden voor de periode 2 maart tot 24 mei 2020.

Ik verzoek u vriendelijk om u niet eerder aan te melden dan 10 februari.
Ik werk niet met een wachtlijst voor volgende periodes, omdat ik nu nog niet kan overzien wanneer u dan aan de beurt komt en wachttijden in het verleden daardoor steeds verder opliepen.

Mocht u zich willen oriënteren op andere praktijken, dan verwijs ik u naar de website www.ggzhouten.nl, waar alle vrijgevestigde praktijken in Houten te vinden zijn.

U kunt zich ook wenden tot uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.