Vanaf 8 april 2020 kunt u zich aanmelden voor intake in de periode: week 20 – 32.

Week 23: vol
Week 24: vol
Week 25: vol
Week 26: vol
Week 27: vol
Week 28 – 32: beschikbaar

Na 21 april kan behandeling in overleg face-to-face aangeboden worden. Videobellen blijft een goed en veiliger alternatief.

Vanzelfsprekend gelden de richtlijnen van het RIVM, rondom afstand houden in de wachtkamer en de praktijkruimte en de hygiëne-voorschriften.
Een afspraak moet worden afgezegd bij lichte verkoudsheidsklachten en/of quarantaine vanwege (gezinsleden met) het coronavirus. Afmelden om die reden mag ook op de dag van de afspraak, zonder kosten.

Mocht u zich willen oriënteren op andere praktijken, dan verwijs ik u naar de website www.ggzhouten.nl, waar alle vrijgevestigde praktijken in Houten te vinden zijn.

U kunt zich ook wenden tot uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.