Wachttijd voor intake (peildatum 21 november 2023):

De ruimte voor intakes en start van behandeling is in de laatste maanden van 2023 vol. Er is een wachtlijst voor intakes vanaf januari 2024

Geschatte wachttijd vanaf inschrijving: 16 weken

Mocht u zich willen oriënteren op andere praktijken, dan verwijs ik u naar de website www.ggzhouten.nl, waar alle vrijgevestigde praktijken in Houten te vinden zijn.

U kunt zich ook wenden tot uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.