Wachttijd voor intake (peildatum 16 november):

Week 47: vol
Week 48: vol
Week 49: vol
Week 50: vol
Week 51: vol
23-12-20/01-01-21: praktijk gesloten
Week 1: vol 

Mocht u zich willen oriënteren op andere praktijken, dan verwijs ik u naar de website www.ggzhouten.nl, waar alle vrijgevestigde praktijken in Houten te vinden zijn.

U kunt zich ook wenden tot uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

NA ONTVANGST VAN UW BERICHT NEEM IK BINNEN EEN WEEK CONTACT MET U OP.