Wachttijd (peildatum 8 augustus):

Week 33 – 35: praktijk gesloten
Week 36: vol
Week 37: vol
Week 38:
 vol
Week 39:
 vol

Afhankelijk van het aantal nieuwe aanmeldingen tussen 8 en 31 augustus, wordt de wachttijd langer dan hierboven aangegeven. Na aanmelding neem ik vanaf woensdag 2 september contact met u op voor inschrijving en het maken van een afspraak.

Behandeling kan weer face-to-face aangeboden worden. Videobellen blijft een goed en veilig alternatief.

Vanzelfsprekend gelden de richtlijnen van het RIVM, rondom afstand houden in de wachtkamer en de praktijkruimte en de hygiëne-voorschriften.
Een afspraak moet worden afgezegd bij lichte verkoudsheidsklachten en/of quarantaine vanwege (gezinsleden met) het coronavirus. Afmelden om die reden mag ook op de dag van de afspraak, zonder kosten.

Mocht u zich willen oriënteren op andere praktijken, dan verwijs ik u naar de website www.ggzhouten.nl, waar alle vrijgevestigde praktijken in Houten te vinden zijn.

U kunt zich ook wenden tot uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.