Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van schokkende ervaringen.

EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure goed onderzocht en verder ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Door herinningen weer levendig op te roepen en tegelijkertijd een sterke afleiding te krijgen (de oogbewegingen), zien we dat de levendigheid en lading van een herinnering af kan nemen en er ruimte komt voor verwerking.

Op de website van de Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl kunt u een folder over EMDR downloaden (in verschillende talen) en een filmpje bekijken om te zien hoe een EMDR sessie verloopt. Ook voor kinderen is een voorlichtingsfilm gemaakt.

Ik ben EMDR Europe practitioner, wat betekent dat ik het volledige opleidingstraject heb doorlopen en supervisie heb gehad over het uitvoeren van complexe traumabehandelingen.