Intake

Aan het begin van de behandeling onderzoeken we waar u voor komt. In het intakegesprek probeer ik samen met u een beeld te krijgen van uw leven, omstandigheden en reden van aanmelding. Wanneer sprake is van een diagnose of diagnosen, zal ik dat met u bespreken en hier uitleg over geven.

Naast het intakegesprek zal ik u ook een aantal gerichte (digitale) vragenlijsten voorleggen om een goed beeld te krijgen van uw klachten. De uitkomsten hiervan worden altijd met u besproken.

We zullen de mogelijkheden voor behandeling op een rij zetten en een inschatting maken van de tijd en inspanning die de behandeling van u gaat vragen (het behandelplan). Op basis daarvan kunt u beslissen of u de behandeling wilt starten.

Behandeling op maat

De behandeling zal samen met u worden ingevuld. Dat is maatwerk, waarbij ik werk volgens de richtlijnen voor psychologische interventies. Ook een partner of andere familieleden kunnen hierin betrokken worden.

Het is belangrijk dat uw behandeling die ingrediënten in zich heeft, die hun effect in de praktijk bewezen hebben. En uw behandeling moet goed aansluiten bij waar u voor komt. Daarbij gaat het niet alleen over klachten verminderen. Veranderen en verwerken gaat ook om het (her)ontdekken van uw mogelijkheden en het ontwikkelen van vertrouwen in uzelf en uw toekomst.

Ik werk met:

Cognitieve gedragstherapie

EMDR

Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie (IPT)

E-health (blended care)

Afronding

Bij de afronding staan we samen stil bij wat de behandeling voor u betekent heeft. Hierbij kijken we ook opnieuw naar de veranderingen die u aangeeft op de vragenlijsten. Vaak maakt dit helder zichtbaar hoe uw inspanningen invloed hebben gehad op uw klachten.

Wanneer er nazorg of verdere verwijzing nodig is, zal dit met u besproken worden en, met uw instemming, aan de huisarts worden overgedragen.