Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens uw behandeling, dan bent altijd welkom om hierover contact met mij op te nemen. Samen kunnen we zoeken naar een oplossing.

Mijn praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).