Niet alle psychische klachten of behandelvormen komen voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking. Toch kan een behandeling bij een psycholoog ook dan heel zinvol zijn. Dit noemen we Onverzekerde zorg (OVP)Zie tarieven voor de kosten van behandeling.

Psychische klachten moeten voldoen aan de kenmerken van een psychische stoornis (diagnose) om voor vergoeding in aanmerking te komen. Enkele diagnosen komen tegenwoordig niet meer voor vergoeding in aanmerking (zoals een aanpassingsstoornis en gestagneerde rouw), maar ook sommige vormen van therapie niet meer. Relatietherapie (zonder dat sprake is van een psychische stoornis) is een voorbeeld van een vorm van behandeling die niet meer wordt vergoed.

Wanneer sprake is van onverzekerde zorg en u uw behandeling zelf betaalt, krijgt u van mij tussentijds en na afloop een persoonlijke factuur.