Burn-out is een verzamelnaam voor allerlei fysieke en mentale klachten die kunnen ontstaan door chronische overbelasting. Het zijn de signalen van een ernstige onbalans tussen inspanningen en mogelijkheden om fysiek en mentaal te herstellen.

Dat kan te maken hebben met een te grote werkdruk, of problemen in het combineren van een zware baan met het gezinsleven. Vaak herkennen mensen de signalen van stress en overbelasting (te) laat en vinden het moeilijk om hersteltijd ook echt te benutten. Dan kunnen chronische vermoeidheidsklachten en stemmingsklachten ontstaan, die voldoen aan een psychische diagnose.

Helaas heeft dat vaak ook uitval uit het werkproces tot gevolg, met alle negatieve gevolgen van dien. De weg terug naar een gezonde balans tussen inspanning en herstel wordt in de behandeling dan ook de eerste focus.