Uw privacy speelt een rol vanaf het eerste contact!

Op 25 mei 2018 is nieuwe Europese privacyregelgeving in werking  getreden (AVG). De psychologiepraktijk draagt zorg voor het omgaan met uw persoonsgegevens volgens deze eisen in het hele proces van aanmelding en behandeling. Het volledige privacy statement van de praktijk vindt  u onder aan deze pagina.

Uw privacy is belangrijk wanneer u in behandeling komt. Dat moet ook, want er worden privacygevoelige persoonlijke gegevens verwerkt voor het leveren van zorg en het declareren van behandelingen bij zorgverzekeraars. Voor het borgen van uw privacy zijn er belangrijke regels voor uw medisch dossier en is er de geheimhoudingsplicht van uw zorgverlener. Ook tijdens (digitale) uitwisseling van informatie met u, moet uw privacy goed beschermd zijn.

  • Om kenbaar te maken dat uw zich wilt aanmelden, hoeft u alleen uw telefoonnummer en emailadres op het contactformulier in te vullen. U mag ook alleen bellen en inspreken.
  • Gewone (onbeveiligde) email, maar ook WhatsApp en sms, zijn onder de nieuwe AVG-regels niet langer geschikt om zaken rondom de behandeling met u als cliënt uit te wisselen. Dit is met name om datalekken te voorkomen. De servers die deze gegevens opslaan, staan vaak ook niet in Europa.
  • U krijgt, na uw instemming, toegang tot de Cliëntenlogin van de praktijk. Dit is een beveiligde emailomgeving, die u kunt benaderen met een eigen wachtwoord. Hierin kunt u gedurende de hele behandeling allerlei persoonlijke zaken uitwisselen: van het verzetten van een afspraak tot het gebruiken van e-health.

Beroepsgeheim

Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er niet zonder uw toestemming informatie over u mag worden gegeven aan derden. In zeer uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat hiervan afgeweken moet worden.

Aan het begin van de behandeling bepaalt u of uw huisarts geïnformeerd mag worden over onze bevindingen en het globale verloop van de behandeling (bij het begin en/of bij afronding van de behandeling).

Als het gaat om rapportage aan bijvoorbeeld een bedrijfsarts of uitwisseling van informatie met een andere behandelaar, mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor toestemming heeft gegeven. We bespreken wat er in dat geval wordt uitgewisseld.

Dossier

Uw gegevens worden opgenomen in het beveiligde patiëntendossier van mijn praktijk. Dit geldt ook voor de informatie die wordt uitgewisseld via de beveiligde Cliëntenlogin en voor de voor- en nametingen die in het kader van de behandeling worden gedaan. U hebt als cliënt het recht om uw dossier in te zien, op te vragen en ook om na de behandeling (schriftelijk) te verzoeken om vernietiging van uw dossier.

Met alle leveranciers van de digitale voorzieningen die in de praktijk worden gebruikt (het patiëntendossier, de beveiligde email, de Cliëntenlogin en de meetinstrumenten) zijn verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de Avg.