Iedereen kent dagen of perioden waarin men niet goed in zijn vel zit. Vaak zijn er allerlei omstandigheden aan te wijzen die daaraan bijdragen. Maar als somberheid veel langer aanhoudt, als alle initiatief wegebt en het gevoel over uzelf, anderen en uw toekomst alleen nog maar negatief is, dan kan sprake zijn van een stemmingsstoornis.

Een aanhoudende sombere stemming en angstigheid gaan vaak samen. De ene persoon kan gevoeliger zijn dan de ander voor het ontwikkelen van een stemmingsstoornis. Vaak kunnen sombere perioden elkaar opvolgen.

Ook hiervoor geldt dat een gerichte psychologische behandeling uitkomst kan bieden om grip te krijgen op uw leven en stemming. Het kan ook helpen om een volgende periode te zien aankomen en te weten wat u dan kan doen.

Cognitieve gedragstherapie en Interpersoonlijke psychotherapie bij depressies  (IPT) zijn hierin behandelingen van eerste keuze.
U kunt voor beide vormen van behandeling in mijn praktijk terecht.