In de basis-GGZ wordt gewerkt met drie behandeltrajecten met elk een eigen tarief dat jaarlijks wordt vastgesteld door de Nza. Aan het begin van de behandeling wordt een inschatting gemaakt welk traject het meest passend is.

De onderstaande tarieven gelden voor verzekerde zorg en worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt wel verrekend met behandelingen in de GGZ.  Klik op verzekerde zorg voor meer informatie.

Tarieven verzekerde zorg 2021

Behandeling Product Tarief
tot 294 minuten Kort € 522,13
tot 495 minuten Middel € 885,01
tot 750 minuten Intensief € 1.434,96
Onvolledig behandeltraject
€ 228,04

Er wordt in de GGZ in 2021 niet gerekend met kosten per sessie, maar in behandeltrajecten (uitgedrukt in minuten). De tijd voor administratieve handelingen (verslagen en brieven) en feedback via de cliëntenlogin (e-health) wordt hierin meegerekend:

Product Kort: behandeling tot 294 minuten (ongeveer  4 – 5 sessies)
Product Middel: behandeling tot 495 minuten (ongeveer  6 – 9 sessies)
Product Intensief: behandeling tot 750 minuten (ongeveer  10 – 12 sessies)

Als een intake niet leidt tot start van een behandeling wordt een ‘onvolledige traject’ gedeclareerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er geen diagnose wordt vastgesteld of wanneer u ervoor kiest om behandeling niet te starten.


De onderstaande tarieven gelden voor onverzekerde zorg en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Tarieven Overzekerde zorg 2021

Het vastgestelde Nza tarief voor behandelsessies die niet voor vergoeding in aanmerking komen:

€ 114,41 per sessie (inclusief indirecte tijd).

U kunt hierbij denken aan begeleiding bij burn-out klachten en rouw en behandeling van stoornissen die niet vergoed worden (zoals een aanpassingsstoornis). Ook wanneer u ervoor kiest om zonder een verwijzing van de huisarts te komen, worden de kosten per sessie aan uzelf gefactureerd conform de vastgestelde tarieven voor onverzekerde zorg.


Afwezigheid zonder bericht:

Wanneer een ingeplande behandelsessie zonder tijdig bericht niet wordt nagekomen, dan wordt voor de gereserveerde tijd:

€ 57,00 in rekening gebracht (50% van Nza tarief onverzekerde zorg 2020).

Deze kosten worden niet door verzekeraars vergoed en komen daarom voor eigen rekening van de cliënt.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden.