In de basis-GGZ wordt gewerkt met drie behandeltrajecten met elk een eigen tarief.

Aan het begin van de behandeling wordt een inschatting gemaakt welk traject het meest passend is.

Tarieven verzekerde zorg 2018

Behandeling Product Tarief
tot 294 minuten Kort € 487,26
tot 495 minuten Middel € 830,23
tot 750 minuten Intensief € 1.301,85
Onvolledig behandeltraject

€ 198,88

Tarieven kunnen hiervan afwijken per verzekeraar, maar niet hoger zijn.

Product Kort: behandeling tot 294 minuten (ongeveer  4 – 5 sessies)
Product Middel: behandeling tot 495 minuten (ongeveer  6 – 8 sessies)
Product Intensief: behandeling tot 750 minuten (ongeveer  10 – 12 sessies)

 

De tijd voor administratieve handelingen en feedback via de clientenlogin (e-health) wordt hierin meegerekend. Daarom wordt niet meer gerekend in een vast aantal sessies, maar in een behandelperiode, uitgedrukt in minuten.

Afwezigheid zonder bericht:

Wanneer een ingeplande behandelsessie zonder tijdig bericht niet wordt nagekomen, dan wordt voor de gereserveerde tijd € 50,- in rekening gebracht.

Deze kosten worden niet door verzekeraars vergoed en komen daarom voor eigen rekening van de client. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden.

Tarieven Overzekerde zorg

Voor behandelsessies die niet voor vergoeding in aanmerking komen (overig zorg product (OZP)) geldt het volgende (vastgestelde Nza) tarief: € 101,03 per sessie (inclusief indirecte tijd).