Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende tarieven:

 • De onderstaande tarieven gelden voor verzekerde zorg en worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
 • U betaalt alleen uw eigen risico mee aan GGZ behandelingen.
 • Let op: uw eigen risico wordt per kalenderjaar verrekend met behandelingen in de GGZ.
 • Als een intake (diagnostiek) niet leidt tot start van een behandeling, wordt deze wel bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er geen diagnose wordt vastgesteld, wanneer u doorverwezen moet worden of wanneer u ervoor kiest om behandeling niet te starten.
 • Wanneer een ingeplande behandelsessie zonder tijdig bericht niet wordt nagekomen, dan wordt voor de gereserveerde tijd:
  € 35,00
  in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door verzekeraars vergoed en komen daarom voor eigen rekening van de cliënt.
  Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden.
 • Per maand gaat een factuur naar uw zorgverzekeraar van de sessies die u in de achterliggende maand hebt gehad (in de voorgaande jaren werd het hele traject achteraf in één keer gedeclareerd). Hierdoor wordt het voor u en voor uw zorgverzekeraar inzichtelijker wat er per maand aan zorg is geleverd.
 • In de geldende tarieven zijn alle administratieve taken van uw zorgverlener opgenomen.
 • Per contract met zorgverzekeraars kunnen de tarieven afwijken, maar nooit hoger zijn dan de hieronder vermelde Nza tarieven voor 2024.

Tarieven Overzekerde zorg 2024

 • Het vastgestelde Nza tarief voor behandelsessies die niet voor vergoeding in aanmerking komen:
  € 131,82 per sessie (inclusief indirecte tijd).
 • U kunt hierbij denken aan begeleiding bij burn-out klachten en rouw en behandeling van stoornissen die niet vergoed worden (zoals een aanpassingsstoornis). Ook wanneer u ervoor kiest om zonder een verwijzing van de huisarts te komen, worden de kosten per sessie aan uzelf gefactureerd conform de vastgestelde tarieven voor onverzekerde zorg.

Zorgprestatiemodel

Tarieven verzekerde zorg 2024

Consulttype Behandeling Tarief (€)
vanaf 5 minuten € 31,48
vanaf 15 minuten  € 56,19
vanaf 30 minuten € 95,67
vanaf 45 minuten € 135,89
vanaf 60 minuten € 161,46
vanaf 75 minuten € 198,72
vanaf 90 minuten € 242,76
vanaf 120 minuten € 346,41

Consulttype Diagnostiek Tarief (€)
vanaf 5 minuten € 39,98
vanaf 15 minuten € 68,88
vanaf 30 minuten € 114,20
vanaf 45 minuten € 159,70
vanaf 60 minuten € 183,44
vanaf 75 minuten € 223,48
vanaf 90 minuten € 274,01
vanaf 120 minuten € 380,13