Mensen kunnen in hun leven zeer ingrijpende ervaringen meemaken die veel vragen van het vermogen om het leven daarna weer met vertrouwen op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan ernstige geweldservaringen, berovingen, brand, ongelukken of seksueel geweld. Ook ingrijpende verlieservaringen of angstige ervaringen tijdens een medische behandeling kunnen bijzonder traumatisch zijn. Als gevolg daarvan kunnen posttraumatische stressklachten ontstaan.

Het is een normale reactie om na een zeer heftige gebeurtenis ernstig van slag te zijn: er vaak van te dromen, de hele ervaring weer regelmatig opnieuw te beleven en heel schrikachtig en alert te zijn. Dat gaat, als het goed is, langzaam weer voorbij.

Maar vaak blijft de schrikachtigheid en spanning aanwezig en blijven mensen slecht functioneren. Dan worden ze nog vaak overmand door flashbacks en worden weer helemaal in beslag genomen door wat er is gebeurd. Het lukt dan niet goed meer om de draad van het leven op te pakken en aan verwerking toe te komen.

Ingrijpende ervaringen kunnen eenmalig zijn, maar vaak maken mensen in hun leven bij herhaling ernstige dingen mee. Kindermishandeling, seksueel misbruik, pestervaringen, emotionele verwaarlozing en geweld binnen relaties zijn hiervan voorbeelden.

Vaak zijn dan niet alleen de herinneringen heel belastend, maar lopen mensen ook schade op in hun persoonlijke ontwikkeling. Angst, stemmingsklachten en een lage zelfwaardering kunnen samengaan met posttraumatische stressklachten.

De aangewezen behandelingen bij PTSS zijn: EMDR en Imaginaire exposure.

Voor beide behandelingen kunt in mijn praktijk terecht.

Ook werk ik met Narratieve Exposure Therapie, een relatief nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie voor het verwerken van traumatische levensgeschiedenissen waarin veel verschillende ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.