Wanneer uw huisarts u heeft verwezen met een vermoeden van de aanwezigheid van een psychische stoornis (diagnose) en we dit in de intakefase hebben kunnen bevestigen, dan komen de meeste behandelingen voor vergoeding in aanmerking.

Met de volgende verzekeraars heeft de psychologiepraktijk voor 2018 een contract:

 • Zilverenkruis/Achmea
 • CZ:
 • CZ – OHRA – Delta Loyd
 • Menzis
 • VGZ
 • Multizorg:
 • ONVZ – VvAA – PNOzorg
 • ASR: De Amersfoortse – Ditzo – Beter Dichtbij
 • ENO:  Salland Verzekeringen – Hollandzorg – Energiek – Salland Zorgdirect
 • DSW
 • de Friesland
 • Caresq

De declaratie van uw behandeling verloopt rechtstreeks via deze verzekeraars. Behandelingen in de GGZ worden verrekend met het verplichte eigen risico dat we jaarlijks moeten betalen. Het verplichte eigen risico is in 2018 vastgesteld op € 385,-


Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar die hier niet genoemd staat, check dan of het label van uw verzekering valt onder een van deze grotere verzekeraars.

Ook als er geen contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar, kunt u de kosten van uw behandeling declareren. Hoeveel de zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de polis die u hebt afgesloten.

De restitutiepolis geeft u een grote keuzevrijheid in de keuze voor uw zorgverlener. U krijgt van mij de factuur die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar en krijgt veelal de volledige behandeling vergoed.

Hebt u een naturapolis bij een zorgverzekeraar, met wie ik in 2018 geen contract heb afgesloten, dan zal in de meeste gevallen 75 – 80% van de nota door uw zorgverzekeraar vergoed worden.

 

Omdat er verschillen zijn tussen zorgverzekeraars en polisvoorwaarden, kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar om te vragen hoeveel u precies vergoed krijgt.