In 2023 is met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Uw verzekering valt onder een van de grote collectieven die gezamenlijk zorgverleners contracteren. Kijk op www.zorgwijzer.nl om te vinden welke labels horen bij deze collectieven.

 • A.s.r.
 • Zilveren kruis / Achmea
 • CZ
 • Menzis
 • VGZ
 • ENO, ONVZ, Zorg en Zekerheid
 • DSW
 • Caresq (wordt onderdeel van VGZ) 

Uw kosten

 • Wanneer uw huisarts u heeft verwezen met een vermoeden van de aanwezigheid van een psychische stoornis (diagnose) en dit in de intakefase is bevestigd, dan komen de kosten van uw behandeling voor vergoeding in aanmerking* via uw basisverzekering.
  *enkele diagnosen vallen buiten de verzekerde zorg of buiten de zorg die in de basis-GGZ geleverd mag worden. Mocht dit het geval zijn, dan bespreken we dat in de intakefase.
 • Behandelingen in de GGZ worden verrekend met het verplichte eigen risico dat we jaarlijks moeten betalen.

Het verplichte eigen risico is in 2023 opnieuw vastgesteld op € 385,-


Vaak gestelde vragen

 • De declaratie van uw behandeling verloopt rechtstreeks via uw verzekeraar. Uw verzekeraar verrekent uw (nog aanwezige) eigen risico met uw nota’s. Hebt u uw eigen risico al betaald aan andere zorgkosten, dan vergoedt uw zorgverzekeraar het volledige bedrag van uw GGZ behandeling.
 • Let op: u betaalt vanaf 2022 eigen risico per kalenderjaar!
 • Voor specifieke vragen over uw polis en verzekering, kunt u altijd bellen met uw eigen zorgverzekeraar. Deze kan u het beste informeren over de geldende voorwaarden in 2023.