In 2021 is met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Uw verzekering valt onder een van de grote collectieven die gezamenlijk zorgverleners contracteren. Kijk op www.zorgwijzer.nl om te vinden welke labels horen bij deze collectieven.

 • A.s.r.
 • Zilverenkruis/Achmea
 • CZ
 • Menzis
 • VGZ
 • ENO, ONVZ, Zorg en Zekerheid
 • DSW
 • Caresq (wordt onderdeel van VGZ) 

Uw kosten

 • Wanneer uw huisarts u heeft verwezen met een vermoeden van de aanwezigheid van een psychische stoornis (diagnose) en dit in de intakefase is bevestigd, dan komen de kosten van uw behandeling voor vergoeding in aanmerking* via uw basisverzekering.
  *enkele diagnosen vallen buiten de verzekerde zorg of buiten de zorg die in de basis-GGZ geleverd mag worden. Mocht dit het geval zijn, dan bespreken we dat in de intakefase.
 • Behandelingen in de GGZ worden verrekend met het verplichte eigen risico dat we jaarlijks moeten betalen.

Het verplichte eigen risico is in 2021 opnieuw vastgesteld op € 385,-


Vaak gestelde vragen

 • De declaratie van uw behandeling verloopt rechtstreeks via uw verzekeraar. Uw verzekeraar verrekent uw (nog aanwezige) eigen risico met uw nota. Hebt u uw eigen risico al betaald aan andere zorgkosten, dan vergoedt uw zorgverzekeraar het volledige bedrag van uw GGZ behandeling. Het maakt daarbij geen verschil of het gaat om een kort, midden of intensief behandeltraject.
 • U betaalt maar één keer eigen risico (over het jaar waarin behandeling is gestart), ook als uw behandeling nog doorloopt in een nieuw kalenderjaar.
 • Uw behandeling wordt na afronding van de behandeling gedeclareerd bij de verzekeraar die u had in het kalenderjaar waarin de behandeling is gestart. Het kan dus zijn dat u intussen bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.
 • Voor specifieke vragen over uw polis en verzekering, kunt u altijd bellen met uw eigen zorgverzekeraar. Deze kan u het beste informeren over de geldende voorwaarden in 2021.